Analyysi: Kuinka kuukausitulosi vaikuttavat lainansaantimahdollisuuksiisi (2024)

Tutkimuksessa tarkastellaan kuukausitulon vaikutusta lainansaantimahdollisuuksiin aikavälillä 14. maaliskuuta 2024 – 14. huhtikuuta 2024. Matchbankerin raportti tarjoaa syvällisen katsauksen siihen, miten eri tuloluokat korreloivat lainapäätösten kanssa.

Tuloluokkien jakautuminen ja lainasaannin todennäköisyys

Matchbankerin tutkimus osoittaa, että tulotasot ovat merkittävässä roolissa lainapäätöksiä tehtäessä. Yli 6 000 euron tulot kuukaudessa käsittävät vain 2,26 % asiakkaista, mutta nämä asiakkaat saavat todennäköisemmin myönteisen lainapäätöksen. Sitä vastoin tuloluokassa, jossa kuukaudessa tuloja on alle 1 000 euroa on 4,53% asiakkaista, ja heidän lainansaantimahdollisuutensa on huomattavasti heikompi.

Tuloluokkien jakautuminen ja lainasaannin todennäköisyys
Tuloluokkien jakautuminen ja lainasaannin todennäköisyys

Keskitulot ja lainansaannin haasteet

Keskituloisissa ryhmissä (3 500-4 000 euroa) lainansaannin todennäköisyys kasvaa merkittävästi, mikä ilmenee siten, että asiakkaista 13,40 % kuuluu kyseiseen tuloryhmään. Tämä osoittaa, että lainapäätökset suosivat keskituloisia, jotka muodostavat taloudellisen vakauden keskikastin. Lisäksi raportin tulokset korostavat, että keskituloisten taloudellinen vakaus on avainasemassa lainapäätösten myönteisyydessä. Tämä tarjoaa pankkialalle mahdollisuuden kehittää tuotteita, jotka tukevat juuri tätä asiakasryhmää, edistäen samalla taloudellista kasvua ja vakautta.

Alimpien tuloluokkien lainasaannin haasteet

Alimmissa tuloluokissa (alle 2 000 euroa kuukaudessa) asiakkaat kohtaavat eniten vaikeuksia lainansaannissa. Tämä segmentti muodostaa yhteensä 28,37 % asiakaskunnasta, mikä korostaa taloudellisten haasteiden vaikutusta lainapäätöksiin. Tämä ryhmä kohtaa usein lisää taloudellisia esteitä, mikä voi johtaa negatiiviseen kierteeseen ja rajoittaa heidän kykyään parantaa taloudellista asemaansa. Lainatuotteiden kehittäminen, joka huomioi näiden asiakkaiden tarpeet, on välttämätöntä taloudellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Tulotason korrelaatio lainan tarkoituksen kanssa

Tulotaso vaikuttaa myös lainan käyttötarkoitukseen. Korkeammat tulot mahdollistavat suuremmat ja strategisemmat investoinnit, kuten liiketoiminnan kehittämisen ja kiinteistöjen remontoinnin, kun taas alempien tuloluokkien lainat kohdistuvat useammin arjen hankintoihin ja kulutukseen. Tämä korrelaatio osoittaa, että tulotason nousu voi muuttaa henkilön taloudellisia prioriteetteja ja mahdollisuuksia, mikä voi johtaa parempaan taloudelliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun pitkällä aikavälillä.

Tulotason korrelaatio lainan tarkoituksen kanssa
Tulotason korrelaatio lainan tarkoituksen kanssa

Lopputulos ja strategiset suositukset

Tulokset osoittavat selkeän tarpeen räätälöidä lainatuotteita tulotason mukaan, mikä auttaa parantamaan lainansaantimahdollisuuksia kaikissa tuloluokissa. Etenkin alhaisimpien tuloryhmien tukeminen voisi olla avainasemassa taloudellisen inklusiivisuuden edistämisessä.

Strateginen keskittyminen alimpien tuloluokkien taloudelliseen tukemiseen ei vain paranna yksilöiden taloudellista turvallisuutta, vaan myös vahvistaa koko yhteiskunnan taloudellista rakennetta

toteaa Andreas Linde.

Johtopäätös

Matchbankerin analyysi paljastaa, kuinka kuukausitulot vaikuttavat merkittävästi lainansaantimahdollisuuksiin.

Lainatuotteiden kehittäminen eri tulotasojen mukaan ei ainoastaan lisää pankkien asiakastyytyväisyyttä, vaan myös edistää taloudellista vakautta yhteiskunnassa

kommentoi Andreas Linde, talousasiantuntija ja Matchbankerin toimitusjohtaja.

Strateginen lähestymistapa, joka huomioi eri tulotasot lainapäätöksiä tehtäessä, voi merkittävästi parantaa lainansaantimahdollisuuksia ja taloudellista turvallisuutta.

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > Analyysi: Kuinka kuukausitulosi vaikuttavat lainansaantimahdollisuuksiisi (2024)