Venäjä lopetti kaasutoimitukset Suomeen. Mitkä ovat vaikutukset?

Venaja lopetti kaasutoimitukset Suomeen-Mitka ovat vaikutukset_matchbanker

Suomen ja Venäjän väliset jännitteet ovat edelleen korkealla. Venäjä on pysäyttänyt kaasutoimitukset Suomeen, koska se on kieltäytynyt maksamasta ruplilla. Mitä siis tapahtuu Suomen puolella, onko Suomi valmis kaasutoimitusten leikkaukseen? Millaisia vaikutuksia leikkauksella on koko yhteiskuntaan?

Useiden vuosikymmenten yhteistyö loppuu

Kaasun leikkaus liittyy Gasumin ja venäläisen kaasuyhtiö Gazpromin välisiin kiistoihin. Huhtikuussa Gazprom vaati Gasumia maksamaan ostosopimuksessa sovitut ruplat.

Gasumin mukaan Gazprom on esittänyt Gasumille muitakin vaatimuksia, Gasum ei ole hyväksynyt vaatimusta ruplissa tehtävistä maksuista ja yhtiöllä on muitakin ”merkittäviä erimielisyyksiä” Gazpromin muiden vaatimusten kanssa.

Venäjä on jo keskeyttänyt sähkön tuonnin Suomeen. Viime vuonna Suomeen tuotiin maakaasua yhteensä 2,2 miljardia kuutiometriä 927,4 miljoonalla eurolla.

Huolettaako riski inflaation kiihtymisestä energiakustannusten nousun myötä?

Myös suomalainen energiayhtiö Gasum on keskeyttänyt kaasutoimitukset Suomeen. Kesäkuukausina asiakkaille jaetaan kaasua muista lähteistä Itämeren käytävää pitkin, yhtiö kertoi. ”Olemme varautuneet huolellisesti tähän tilanteeseen, ja niin kauan kuin kaasunjakeluverkossa ei ole ongelmia, pystymme toimittamaan kaasua asiakkaillemme tulevina kuukausina”, Gasumin johtaja, Mika Viljanen, sanoi.

Gasgrid Finland, Suomen valtion omistama kaasunsiirtoverkonhaltija, sanoi tiedotteessa: ”Suomen kaasumarkkinoiden tarvitsema kaasumäärä tuodaan Suomen kaasujärjestelmään Balticconnector-kaasuputken syöttöpisteen kautta.”

Mitkä osa-alueet kärsivät eniten?

Kaksi kolmasosaa Suomen kaasusta käytetään teollisuudessa. Suurimpia maakaasun käyttäjiä ovat kemian- ja metsäteollisuuden yritykset. Elintarviketeollisuus käyttää pienen osan koko Suomen kaasusäiliöstä, mutta esimerkiksi monille leipomoille maakaasu on kriittinen energianlähde.

Maakaasusta riippuvaiset toimialat

 1. Yksityinen käyttö 
 2. Teollisuus
 3. Energiantuotanto
 4. Maatalous
investoinnit maakaasua korvaaviin tuotteisiin_matchbanker

Satunnainen retkeilijä ei välttämättä huomaa pitkään aikaan mitään. Alan sisälläkin suuremmat ongelmat vaikuttavat vasta yksittäisiin yrityksiin lähikuukausina.

Gasum, joka toimittaa kaasua pääasiassa teollisuudelle, valmistautuu turvaamaan kaasuvirran asiakkailleen elokuun loppuun mennessä. Gasum neuvottelee myös länsimaisten kaasun toimittajien kanssa kaasun tuonnin lisäämisestä.
Lue lisää siitä miten ennen nykyistä energiakriisiä pandemia vaikutti talouteen.

Mitkä ovat vaihtoehdot?

Venäläisen kaasuhanan sulkeminen teollisuuden energiankäytöstä ei aiheuta suurta ongelmaa. Teollisuuden pyrkimykset korvata venäläinen maakaasu tuovat lisää kustannuspaineita tilanteeseen, jossa energian hinnat ovat jo ennätyskorkealla. Tämä näkyy jossain vaiheessa väistämättä kuluttajan lompakossa.

Vuoden 2022 toukokuussa otettiin käyttöön Puolan ja Liettuan yhdistävä siirtoputki, joka yhdistää Suomen ja Baltian maat Euroopan kaasumarkkinoihin.

Ala odottaa myös Suomen ja Viron suunnittelemaa pitkäaikaista yhteistä kelluvaa terminaalia. Terminaali tankattaisiin kaasulla esimerkiksi Norjasta ja Yhdysvalloista, ja sen toivotaan olevan toiminnassa jo ensi talvena.

Lokakuussa Haminassa otetaan käyttöön ensimmäinen kaasuverkkoon liitetty terminaali. Sen kapasiteetti on kuitenkin pieni. Lisäksi Porissa ja Torniossa on paikallista teollisuutta palvelevat terminaalit. Niitä ei ole liitetty verkkoon, mutta periaatteessa tuleva kaasu voidaan kuljettaa myös maanteitse Mäntsälän kaasuverkon syöttöasemalle.

Ovatko yritykset valmistautuneet katkokseen?

Moni yritys ei ole herännyt vielä tähän mennessä. Useat teollisuuden toimijat ovat jo aloittaneet valmistelut ja investoinnit maakaasua korvaaviin tuotteisiin.

leipomoille maakaasu on kriittinen energianlahde_matchbanker

Toimialojen maakaasun käyttöasteet:

 • Kaivostoiminta ja louhinta 0,35 %
 • Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 2,55 %.
 • Metsäteollisuus 48,42 %
 • Kemianteollisuus 17,99 %
 • Metallien jalostus 17,54 %
 • Koneiden ja metallien valmistus 1,24 %
 • Sähkö- ja optisten laitteiden valmistus 0,06 %
 • Muu valmistus 3,43 %

Kemianteollisuuden ongelmana on, että maakaasua käytetään raaka-aineena, jota on vaikeampi korvata kuin energialähteitä. “Teollisuuden raaka-aineissa voi olla haasteita. Jotkin petrokemian prosessit vaativat maakaasua”, Kätkä sanoo.

Yritykset ryhtyvät jo toimenpiteisiin, ja osa yrityksistä saattaa myös korvata maakaasua raaka-aineena.

Välittömät riskit ovat pienet. Tilanne on ollut Venäjän takia aina arvaamaton, mutta näillä tiedoilla mitään ei tapahdu välittömästi. Kustannuksia kuitenkin väistämättä syntyy, kun yritykset joutuvat varautumaan ja tekemään uusia investointeja. 

Maakaasun hinta on noussut jo pitkään ja siksi osa teollisuuden toimijoista on vähentänyt kaasun käyttöä. Näyttää siltä, että toimitusongelmia ei tule, mutta monet alat joutuvat heijastamaan hinnankorotuksia tuotteisiinsa.

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > Venäjä lopetti kaasutoimitukset Suomeen. Mitkä ovat vaikutukset?