Taloudellinen epävarmuus suomalaisten keskuudessa

Taloudellinen epavarmuus suomalaisten keskuudessa_matchbanker

Epävarmuus on tosiasia, jota ihmiset kohtaavat elämänsä jokaisella osa-alueella, olipa kyse sitten arkisista rutiineista, kadulla kävelemisestä tai rahoitusvälineisiin sijoittamisesta. Vaikka epävarmuus ja riski ovat usein yhdessä käytettyjä käsitteitä, niillä on itse asiassa eri merkitykset.

Kuten muuallakin maailmassa, myös Suomessa talouden epävarmuus vaikeuttaa riskien ennustamista. Taloudellisia päätöksiä tekeviä ihmisiä ja yrityksiä ohjaavat käytettävissä olevat tiedot ja tulevaisuutta varten julkistetut päätökset sekä toimintatavat, esimerkiksi investointeja tehdessä.

Käytettävissä olevat tiedot perustuvat siis menneisyyteen. Siten ei ole varmuutta siitä, että ne toistuisivat myös tulevaisuudessa. Jos menneisyyden olosuhteet kuitenkin jatkuvat ilman suuria muutoksia on epävarmuus pienempi tekijä, jolloin päätöksentekijöiden on helpompi ennustaa tulevaisuutta.

Joten, kuinka paljon epävarmuutta Suomen taloudessa tällä hetkellä on?

Mitä suomalaiset ovat mieltä talouden epävarmuudesta?

Erään mielipidetutkimusten mukaan puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti nykyiseen taloustilanteeseen ja rohkaistuu käyttämään tulevaisuudessa enemmän rahaa lomiin ja investointeihin.
Vaikka maailmanpoliittinen tilanne, keskuspankin koronnostot ja teollisuuden hintojen nousu ovat johtaneet kuluttajahintaindeksin nousuun, puolet suomalaisista kuluttajista ei ole vielä kokenut tarvetta muuttaa suunnitelmiaan esimerkiksi talon tai loma-asunnon ostamisesta tai remontoimisesta.

Kuitenkin toinen puoli suomalaisista kuluttajista on varovainen ja päättää odottaa uusien investointien arviointia tai yllyttää suunnitelmansa kokonaan.

Yhdessä mielipidekyselyistä 43 prosenttia vastaajista uskoi, että Suomi on edelleen houkutteleva ja turvallinen kohde sijoittaa, esimerkiksi arvopaperisijoituksiin, nykyisestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta.

Yhä useampi suomalainen on luonnollisesti huolissaan Euroopan turvallisuustilanteesta ja sen vaikutuksesta elintarvikkeiden sekä energian hintojen nousuun, minkä vuoksi suuria rahoituspäätöksiä harkitaan tarkemmin.

Maailmantalouden epävarmuuden vaikutukset

Epävarmuuden lisääntymisen suurin vaikutus talouteen on investointien väheneminen. Tämä johtaa työttömyyden lisääntymiseen ja kasvun hidastumiseen.

Lisäksi epävarmuutta lisäävät ulkoiset tekijät, kuten

  • sota
  • yleinen kriisi
  • luonnonkatastrofit
  • epidemiat ja vastaavat, joista ei tiedetä tarkkaan, miten ne vaikuttavat maan talouteen. 

Elämme maailmassa, jossa epävarmuus lisääntyy päivä päivältä. Epävarmuus yhden maan taloudessa vaikuttaa globalisaation sääntöjen mukaan myös muihin talouksiin, ja valitettavasti Suomi on yksi näistä, joka on jo kokenut vaikutuksen.

epavarmuus lisaantyy paiva paivalta_matchbanker

Maailman epävarmuusindeksin (World Uncertainty Index) viimeisimmän lukeman mukaan maailmanlaajuinen epävarmuus on lisääntynyt Ukrainan sodan jatkuessa. Indeksin nousu on huono merkki kasvulle ja ennakoi merkittävää tuotannon laskua. Arvioiden mukaan epävarmuuden lisääntyminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä voi riittää vähentämään koko vuoden globaalia kasvua jopa 0,35 prosenttiyksikköä.

Tilanteet, jotka vaikuttavat Maailman epävarmuusindeksiin 

  • Venäjän ja Ukrainan sota
  • Venäjään kohdistuvat pakotteet
  • Sotilaalliset puolustusmenot
  • Öljy, hyödykkeet, energia ja kaasu

Maailmanlaajuinen epävarmuus nousi ennennäkemättömälle tasolle koronaviruspandemian myötä, minkä jälkeen se väheni jyrkästi. Maailman epävarmuusindeksi kuitenkin elpyi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja saavutti tason, joka oli lähellä syyskuun 2001 11. päivän iskujen sekä Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamista koskevan äänestyksen aikana vuonna 2016 vallinneita tasoja.

Tämä johtuu kolmesta syystä. Ensinnäkin koronavirusepidemia oli maailmanlaajuinen tapahtuma, joka vaikutti lähes kaikkiin talouksiin ja terveydenhuoltojärjestelmiin. Toiseksi epidemia puhkesi keskellä jo ennestään suurta epävarmuutta, joka johtui Brexitistä ja Yhdysvaltojen sekä Kiinan välisestä kauppajännitteistä. Loppujen lopuksi indeksi nousi uuteen huippuunsa Ukrainan sodan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Viimeaikaisesta noususta huolimatta, tämänhetkinen lukema on edelleen puolet alhaisempi kuin ennen epidemiaa.

Mitä keinoja taloudellisen epävarmuuden voittamiseksi on?

Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kasvaa, vaikka kasvunäkymät heikkenisivätkin. Eurooppa ja Suomi tarvitsevat kipeästi investointeja ja uusia liikeideoita. Rahoitusmarkkinoilla on myös keskeinen rooli kasvun ja työpaikkojen lähteenä. 

Rahoitussektorin kyky rahoittaa talouskasvua ja työpaikkoja on yksi käänteentekevä seikka. Tehokas yritysrahoitus on elintärkeää talouden elpymisen kannalta. Pankit ovat esimerkiksi halukkaita rahoittamaan kaikki kannattavat ja järkevät investoinnit yritysten sekä yksityishenkilöiden lainahakemusten muodossa.

Uusien liikeideoiden houkutteleminen maahan_matchbanker

Keinoja taloudellisen epävarmuuden voittamiseksi:

  • Uusien liikeideoiden houkutteleminen maahan
  • Olosuhteet, jotka kannustavat yksityisiä yrityksiä investoimaan
  • Verotuksen kohtuullistaminen
  • Maan muuttuminen houkuttelevaksi kohteeksi kansainväliselle pääomalle

Yritysten on päätöksentekijöiden tuella parannettava toimintaansa ja pyrittävä tekemään rahoitusrakenteistaan vankempia. Suomen rahoitussektori haluaa olla vahvassa roolissa Suomen talouden rakentamisessa, kuten se on tehnyt aiemminkin. Hyvinvointi syntyy innovaatioiden synnyttämistä uusista työpaikoista. Pelkkiin innovaatioihin ei tulisi keskittyä, vaan ne on muutettava myös investoinneiksi.

Kaikki palapelin palaset ovat koottava yhteen, jotta talous pääsee oikeuksiinsa. Investoinnit voitetaan, kun taloudellinen ympäristö on suotuisa ja verotus on vakaata, ennustettavaa ja maltillista eikä pankkisektorin lainanantokykyä rajoiteta liiallisella sääntelyllä.

Nyt on tarve turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Meidän on varmistettava, että Suomi pysyy houkuttelevana ja turvallisena sijoituskohteena kotitalouksille, yrityksille ja ammattimaisille sijoittajille. 

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > Taloudellinen epävarmuus suomalaisten keskuudessa