Positiivinen luottotietorekisteri – mitä se tarkoittaa?

Positiivinen luottotietorekisteri – mitä se tarkoittaa?

Luottotietorekisteri on ollut jo maailmalla käytössä, erityisesti Yhdysvalloissa, mutta se on saamassa nyt jalansijaa myös Suomessa. Eduskunta valmistelee parhaillaan lakia luottotietorekisteristä, ja sen pitäisi tulla voimaan tämän vuoden elokuussa. 

Mitä kyseinen rekisteri tarkoittaa lainan tai luoton hakijalle? Mitä luottorekisteri pitää sisällään? Entäpä miten tilanteeseen vaikuttaa se, jos taustalta löytyy luottohäiriömerkintä? Lue vastaukset näihin kysymyksiin sekä moniin muihin seuraavasta artikkelistamme.

Positiivinen luottotietorekisteri on kuin ansioluettelosi luotonantajille

Yleisesti ottaen suomalaisilla on ollut kautta aikojen hyvä luotto omaan talouteensa ja sen hallintaan. Vertaillessa muihin Euroopan maihin, suomalaiset ovat vielä verrattaen maltillisia lainanottajia eivätkä velkaannu samanlaista tahtia. Tosiasiassa kuitenkin suomalaisetkin velkaantuvat hurjaa tahtia. Lainanotto on nykyaikana entistäkin helpompaa ja suomalaiset velkaantuvat aikaisempaa enemmän. Riesana saattavat olla erityisesti liian isot lainasummat omaan talouteen nähden.

Positiivisen luottorekisterin kehittämisen taustalla ovat:

  • luotto- ja lainamarkkinoilla tapahtunut kehitys
  • kotitalouksien velkaantuminen 
  • kansainvälinen käytäntö

Positiivinen luottotietorekisteri tulisi sisältämään tietoja henkilön aikaisemmista ja avoimista luotoista sekä tuloista. Kyseisen rekisterin avulla, luotonantajan on nykyistä helpompi arvioida luotettavasti lainanhakijan luoton takaisinmaksukykyä

Luottotietorekisteri auttaa siis luotonantajaa lainan myöntämisessä, sillä se saa käyttöönsä lainanhakijan tiedot luotonannon aikana, hakijan rahoitusvakauden sekä mahdollisuuden seurata ja valvoa rahoitusmarkkinoita reaaliaikaisesti.

Positiivisen luottotietorekisterin perustamisen tarkoituksena on olla yksi toimi ylivelkaantumisen torjuntaan. Näin ollen henkilöiden luottoja sekä tuloja koskevat tiedot olisivat yhdessä paikassa, ja siten ne auttaisivat luotonantajia arvioimaan entistäkin tarkemmin hakijan tilannetta ennen luoton myöntämistä. 

Positiivinen luottotietorekisteri_matchbanker

Suomesta on edelleen puuttunut tarkka työkalu luotonannon laajapohjaiseen ja kattavaan arviointiin, hakijan riittävän tietopohjan perusteella.

Positiivinen luottotietorekisteri tulisi sisältämään seuraavat tiedot:

  • Lainanhakijan vanhat lainat ja luotot
  • Lainanhakijan avoimet lainat ja luotot
  • Maksuhäiriöt
  • Hakijan luoton takaisinmaksukyky

Ylivelkaantuminen luottorekisterin kehittämisen taustalla

Velkaantuminen on ollut Suomessa kasvussa jo pitkään. Nopeinta se on ollut varsinkin 2000-luvulla. Esimerkiksi suomalaisten kotitalouksien velka suhteessa tuloihin on kasvanut huomattavasti viimeisten 20 vuoden aikana. 

Hyvä on kuitenkin samalla myös huomioida, että suomalaisten varallisuus on noussut viime vuosikymmeninä. Kotitalouksien velkaantuneisuus, eli otettujen lainojen ja käytettävissä olevien tulojen suhde, kohosi erityisesti vuoden 2021 alussa 134,8 prosenttiin. Vastaava suhde 2000-luvun vaihteessa oli vain 62,8 prosenttia Suomen Pankin laskelmien ja Tilastokeskuksen mukaan.

Mistä lainavelka sitten koostuu? Suurin osa suomalaisten kotitalouksien velasta on peräisin asumiseen liittyvistä veloista, kuten asuntolainasta.

Miten luottorekisteri eroaa luottotiedoista?

Luottotiedot ovat yksinkertaisuudessaan yksittäisen henkilön tiedot avoinna olevista veloista sekä maksuhäiriöistä, jotka ovat voineet syntyä, kun laskut ovat jätetty maksamatta ajallaan. Maksuhäiriömerkintä on aina käräjäoikeuden langettama, ja ylivelkaantumisesta matka maksuhäiriömerkintään voi olla pitkä ja työläs.

Lainojen maksamattomuus ei välttämättä aiheuta välittömästi maksuhäiriömerkintää, sillä tuomio maksuhäiriöstä annetaan usein vasta kuukausia maksuvaikeuksien ja maksuhäiriön alkamisen jälkeen. Tänä aikana kuluttaja voi joutua vielä suurempiin talousvaikeuksiin, esimerkiksi yrittäessään maksaa aiempaa velkaa uudella, korkean koron velalla. Tässä apuna voi olla sen sijaan esimerkiksi yhdistelylaina.

Positiivinen luottorekisteri näin ollen auttaa lainoittajia arvioimaan henkilön todellista maksukykyä. Reaaliajassa ja ennen kun henkilöllä on merkintöjä luottotiedoissaan. Tämä auttaa osalta ylivelkaantumisen torjunnassa ja terveen luottotiedon ylläpitämisessä, kun ongelmiin voidaan tarttua jo heti alussa.

Parhaillaan valmisteltavana olevan lakiehdotuksen mukaan positiiviset luottotiedot eli tiedot palkkatuloista, etuuksista ja henkilölle jo myönnetyistä luotoista sisällytettäisiin positiiviseen luottorekisteriin. Lainanmyöntäjät saavat rekisterin avulla entistä kattavamman kuvan henkilön taloudellisesta tilanteesta ja todellisesta maksukyvystä, minkä ansiosta yritykset voivat kohdentaa palvelunsa maksukykyisille asiakkaille ja ennaltaehkäistä jo maksuvaikeuksissa olevien ylivelkaantumista. Näin luoton saaminen helpottuu sekä yrityksen että kuluttajan kannalta.

luottohäiriömerkintä_matchbanker

Positiivinen luottotietorekisteri on oiva keino ehkäistä ylivelkaantumista ja siten auttaa kuluttajia selviytymään taloudellisista vaikeuksista.

Miten se tulee vaikuttamaan lainanhakuun?

Valmisteltavana oleva lainsäädäntö lisää väistämättä lainanantajien velvollisuuksia. Yritysten on tulevaisuudessa ilmoitettava myöntämänsä luotot positiiviseen luottorekisteriin ja varmistettava, että näiden tietojen siirtämiseen tarvittavat tekniset käyttöliittymät ovat käytössä. Tästä aiheutuu luottoa myöntäville yrityksille aluksi lisäkustannuksia, lisääntyneen työmäärän ja tietojärjestelmiin tarvittavien muutosten vuoksi.

Se edistää lainanottajan mahdollisuuksia kilpailuttaa eri lainanmyöntäjiä. Se myös avaa mahdollisuuden saada luottoa niille, jotka eivät aiemmin voineet saada sitä esimerkiksi siksi, että heidän riskiprofiili oli epäselvä. Se vähentää ylivelkaantumisen riskiä, koska se estää henkilöä ottamasta lainaa useilta eri luotonantajilta, ilman että muut luotonantajat tietävät siitä. Se voi myös vähentää vakuuksien käyttöä luotonannossa.

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > Positiivinen luottotietorekisteri – mitä se tarkoittaa?