Mitä tulee tietää ennen kuin aloittaa sijoittamisen?

Mitä tulee tietää ennen kuin aloittaa sijoittamisen?

Sijoittaminen on monien kahvipöytäkeskustelujen ja illanviettojen yksi yleisimmistä puheenaiheista, siinä missä muutkin raha-asiat. Vertaillaan sijoituksia ja harmitellaan yhdessä sitä, että ei tullut ajoissa sijoitettua tiettyihin osakkeisiin tai muihin hyödykkeisiin. Kaikki eivät kuitenkaan välttämättä ole perehtyneet sijoittamiseen pintaa syvemmälle.

Moni meistä pohtiikin ylimääräisten varojen sijoittamista, mutta alkuun pääseminen saattaa olla vaikeaa. Ei välttämättä tiedetä, kuinka sijoittaminen tapahtuu, sijoittamisen riskit pelottavat tai vaihtoehtojen valtava määrä lannistaa. Kynnys on niin korkea, että sijoittamista ei tule aloitettua ja säästöt tai muut varat jäävät makaamaan pankkitilille ja sitä kautta ne eivät tuota lisää rahaa.

Tilanne on hieman sama, kuin lainoihin liittyvissä asioissa. Tietyissä tilanteissa esimerkiksi lainojen yhdistäminen on järkevää, mutta jos tietoa ei ole tarpeeksi, ei uskallus välttämättä riitä.

Mitä sijoittaminen on?

Aloitetaan perusasiasta, eli sijoittamisesta terminä. Sijoittaminen tarkoittaa varojen sijoittamista osakkeisiin, valuuttoihin, rahastoihin, obligaatioihin tai muihin sijoitusmuotoihin. Eri vaihtoehtoja on valtava määrä ja sijoittaja voi halunsa mukaan pelata niin sanotusti varman päälle tai ottaa riskejä.

Parhaimmillaan esimerkiksi yhtiön arvo voi monisatakertaistua lyhyessä ajassa, mutta huonoimmillaan yhtiön osakkeesta voi tulla arvoton.

Yhtiöiden lisäksi nykyään suositut kryptovaluutat ovat tällaisia suuren heilahtelun sijoituskohteita.

On kuitenkin olemassa huomattava määrä myös varmempia sijoituskohteita, joissa pieni tuotto ajan myötä on hyvin todennäköinen ja varsinkin suuren tappion mahdollisuus minimaalinen. Tällaisia ovat esimerkiksi useat rahastot.

sijoittamisen

Mitä hyötyä sijoittamisesta on?

Sijoittaminen on tapa lisätä varojaan. Mikäli ylimääräisiä varoja on, ei niiden jättämisessä säästötilille ole nykyisin järkeä, sillä säästötilien korko on nykyisin minimaalinen. Inflaatio voi jopa laskea varojen arvoa. Sen sijaan tilastot todistavat, että esimerkiksi 90-luvun alusta alkaen Helsingin Pörssiin sijoitetut varat ovat tuottaneet 10 % voittoa inflaatio otettuna huomioon. Tämä on vain keskimääräinen lukema ja sijoittamalla voi päästä paljon suurempiinkin tuottoihin.

Sijoittaminen on myös hauskaa ja jännittävää puuhaa, kunhan muistaa olla ottamatta tarpeettomia riskejä.

Sijoittamisessa kannattaa aina pitää mielessä kohtuullisuus ja muistaa, että ei tule sijoittaa sellaisia varoja, joita ei ole missään tapauksessa varaa menettää.

Miten sijoittaminen aloitetaan?

Aivan ensimmäisenä sijoittamista harkitsevan kannattaa tehdä itselleen täysin selväksi sijoittamisen tavoitteet. Ollaanko hakemassa säästöille parempaa tuottoa, vai ensisijaisesti jännitystä osakesijoittamisen tai muun sijoittamisen parissa.

Mikäli tarkoitus on hakea jännitystä, niin suurikin riskien otto on huomattavasti perustellumpaa kuin paremman tuoton hakemisessa.

Sijoituskohdetta päättäessä on syytä ensin miettiä se, minkä tyyppiseen kohteeseen on sijoittamassa. Hakeeko nopeita voittoja haistelemalla pienen kryptovaluutan nousua piakkoin suureksi, luottaako pienen yhtiön tekemiseen, kasvupotentiaaliin ja liikeideaan ja sitä kautta osakkeen arvon nousuun.

Vai onko tarkoitus sijoittaa suureen ja vakavaraiseen yritykseen, jonka toiminta tuottaa tasaisesti osinkoja.

Tämän lisäksi on tärkeää ennen sijoituspäätöstä miettiä sen hetkisiä trendejä.

Maailmalla suosiossa olevat trendit, kuten nykyisin vaikkapa ympäristöystävällisyys, saattavat nostaa yritysten arvoa nopeastikin ja sitä kautta tehdä kyseisiin trendeihin panostavista yrityksistä erinomaisia sijoituskohteita.
sijoittamisen

Myös omat kiinnostuksen kohteet ja tietämys alasta auttavat tekemään oikeita sijoituspäätöksiä. Mikäli tuntee yrityksen läpikotaisin ja uskoo sen menestykseen, on sijoittaminen siihen usein oikea ratkaisu, vaikkakin sijoittamisessa pitää varoa myös subjektiivisuuden tuomia sudenloukkuja.

Erityisen tärkeää sijoittamisessa on muistaa hajauttaa. Mikäli ei sijoita ainoastaan huvin vuoksi, niin kaikkien sijoitusvarojen laittaminen yhden kortin varaan ei ole järkevää.

Sijoituksia kannattaa olla useita, eikä ainoastaan eri yrityksille, vaan myös eri toimialoille tai kokonaan eri sijoitusmuotoihin. Tällä tavalla riskit vähenevät huomattavasti, kun yhden yrityksen epäonnistuminen tai arvonlasku ei vie osakesalkun arvoa pohjamutiin.

Mikä sijoitusmuoto on paras?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä sijoitusmuotojen sisälläkin olosuhteet vaihtelevat. Jonkun yhtiön osake on erinomainen sijoitus ja toisen heikko ja vastaavasti asuntoon sijoittaminen tietyllä alueella voi olla järkevämpää, kuin toisella. Indeksirahastoihin ja muihin rahastoihin hajautetusti sijoittamalla on voitto pitkässä juoksussa äärimmäisen todennäköistä, mutta toisaalta pikavoitot eivät ole lainkaan todennäköisiä.

Asuntosijoittaminen kasvaville alueille tarkoittaa myös todennäköistä tuottoa, mutta asuntosijoittaminen on tietyissä olosuhteissa hyvin työlästä ja vaatii paljon pääomaa.

Myös arvometalleilla on omat hyvät puolensa. Kultaa ja hopeaa on pidetty jo pitkään varmoina sijoituskohteina, koska niiden arvo pysyy pitkässä juoksussa korkeana. Toisaalta lyhyessä aikavälillä vaihtelut voivat olla suuriakin. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnat taas vaihtelevat paljonkin ja kaikkia niihin vaikuttavia tekijöitä voi olla hankala ottaa huomioon.

Viime aikoina trendiksi ovat nousseet kryptovaluutat, joiden markkinat heilahtelevat todella suuresti. Yhden päivän aikana kryptovaluutan arvo voi nousta rakettimaisesti tai romahtaa täysin.

Kryptovaluuttoihin sijoittaessa kannattaakin olla erityisen varma siitä, että sijoitetut rahat on varaa menettää, sillä vaikka pitkällä aikavälillä suurimmat kryptovaluutat ovatkin nousseet arvossa, ei niiden tulevaisuutta ole helppo ennustaa.

Säästötilillekin rahan jättäminen on sijoitus. Tässä tapauksessa tuotto on varmaa, ainakin jos inflaatiota ei ota huomioon, mutta tuotto jää myös hyvin pieneksi ja olisi helposti parannettavissa esimerkiksi hajautetulla rahastosijoittamisella.

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > Mitä tulee tietää ennen kuin aloittaa sijoittamisen?