Mikä neuvoksi, jos lainan takaisinmaksu takkuaa?

Monelle lienee ainakin jossakin elämänvaiheessa käynyt niin, että pelkkä pankkitilin saldon katsominen puskee otsalle kylmiä hikikarpaloita. Tilanne tuntuu ahdistavalta, olipa sitten perheetön opiskelija tai alaikäisistä lapsista vastuussa oleva. Mutta mitä tehdä, jos tili näyttää punaista ja hoidettavana olisi lainaerän maksu? 

Lainojen yhdistäminen on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto

Muuttuvissa elämäntilanteissa kuka tahansa voi kohdata yllättäviä, ennakoimattomia haasteita. Vaikka tulot olisivat olleet säännöllisiä useiden vuosien ajan, voivat talouden heilahtelut viedä työpaikan alta odottamatta, ja tulotaso muuttuu.

Ilmiö tuli tutuksi useilla eri aloilla koronaepidemian myötä, ja sen seurauksista on kärsitty etenkin matkailu-, hotelli- ja ravintoalan ja tapahtumatuotannon piirissä. Lainojen lyhennyseriin liittyvät maksuvaikeudet ovat toisin sanoen koskettaneet tavallista useampia. 

Yksi lääke lainakustannusten kurissapitämiseksi on lainojen yhdistäminen, jonka avulla hoidettavaksi jää kenties ainoastaan yksi kuukausittainen, kokonaiskustannuksiltaan jopa merkittävästi edullisempi maksuerä. Jos lainan lyhentäminen vaikeutuu, kannattaa ratkaisuja etsiä sekä lainaa myöntäneen tahon että maksuvaikeuksiin perehtyneen ammattilaisen kanssa. 

Ota yhteyttä lainanmyöntäjään ja kerro kaunistelematta lainan takaisinmaksutilanteestasi

Lainanmyöntäjät arvostavat velallisen aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Mikäli huomaat, että lainan maksuerää on mahdotonta hoitaa, ota viipymättä yhteyttä lainanantajaan. Etenkin, jos eräpäivään on vielä aikaa, voit todennäköisesti saada neuvoteltua vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseesi sopivan maksusuunnitelman. Huomioithan, että tähän voi sisältyä lainaehdoissa mainittuja kustannuksia.

Oma aktiivisuus on kaiken A ja O, sillä välinpitämättömyys ja vastuuttomuus johtaa ainoastaan vuosien ajaksi voimassa oleviin maksuhäiriömerkintöihin, jotka vaikeuttavat arjen sujuvuutta monella tapaa. 

Muun muassa asunnon vuokraaminen, puhelin- tai nettiliittymän hankinta on maksuhäiriömerkinnän aikana tavallista ongelmallisempaa. Lisäksi luottotietojen menetys voi vaikuttaa tietyillä aloilla esimerkiksi työpaikan saantiin ja uuden lainan ottaminen on kaikkien osapuolten edun nimissä käytännössä mahdotonta.

Etenkin asuntolainaa otettaessa mielessä voi pyöriä lainan takaisinmaksuturvan tarpeellisuus. Tällöin kannattaa puntaroida muun muassa omien tulojen ja säästöjen riittävyyttä, mahdollisen työttömyyskorvauksen suuruutta,

Älä piiloudu ongelmalta

Maksuerien laiminlyönti johtaa ennen pitkää menettelyihin, joista seuraa vähintäänkin viivästysmaksuja ja ylimääräisiä käsittelykuluja. Mikäli laskun jättää kokonaan maksamatta, on seurauksena ennen pitkää luottotietojen menetys. Tämä ei tapahdu yhdessä yössä, vaan kyse on keskimäärin parin kuukauden mittaisesta prosessista.

Mikäli maksu jää suorittamatta, seuraa 14 vuorokautta eräpäivän jälkeen maksumuistutus. Jos muistutukseen ei reagoida, seuraa tästä 14 vuorokauden välein kaksi maksuvaatimusta. Jos maksua ei suorita näidenkään jälkeen, alkaa menettely, joka johtaa lopulta käräjäoikeuden tuomioon ja maksuhäiriömerkintään. 

Ongelman kanssa ei tarvitse eikä kannata missään nimessä jäädä yksin, vaikka talousongelmiin saattaakin liittyä häpeän tunteita. Raha-asioiden asianmukainen hoitaminen ja taloudenhallinta on kuitenkin alue, jolla monella suomalaisellakin olisi petrattavaa, sillä tilastojen mukaan noin 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä.

Mistä apua, jos lainan takaisinmaksussa ilmenee ongelmia?

Vaikka rahahuolet ja talousahdinko luovat ymmärrettävästi kaikenlaisia uhkakuvia, on kaikkeen olemassa jonkinlainen ratkaisu. Omaan tilanteeseen kannattaa hakea apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelma riistäytyy käsistä ja paisuu lumipalloefektin myötä suuremmaksi. 

Velkaantumiseen liittyvissä kysymyksissä on viisasta kääntyä esimerkiksi Takuusäätiön puoleen. Tilanteesta keskusteleminen asiantuntijan kanssa auttaa hahmottamaan tilannetta laajemmassa perspektiivissä, ja ammattilaiselta saa myös konkreettisia neuvoja vyyhdin purkamiseksi.

Takuusäätiön ohella velkatilanteen selvittelyyn voi saada neuvoa oikeusaputoimistosta. Palvelu on maksutonta, ja apua saa halutessaan myös anonyymisti.

Valmisteilla positiivisen luottorekisterin käyttöönotto 

Oikeusministeriön esityksen mukaisesti mietinnän alla on positiivisen luottorekisterin käyttöönotto, joka tulisi näillä näkymin ajankohtaiseksi vuonna 2024.

Positiivisella luottorekisterillä, jollainen on ollut käytössä jo vuosikymmeniä esimerkiksi Ruotsissa, pyritään ennaltaehkäisemään ylivelkaantumista ja edesauttamaan kuluttajien henkilökohtaista taloudenhallintaa. Positiivinen luottorekisteri sisältää käytännössä kaikki kuluttajan ottamat, luotonmyöntäjän rekisteriin ilmoittamat velat. 

Positiivisen luottorekisterin avulla saadaan toisin sanoen varsin kattava kokonaiskuva lainanhakijan todellisesta rahatilanteesta, edellyttäen, että tiedot on kirjattu ajantasaisesti. Tämän tulisi olla itsestäänselvyys luotonantajia, niin koti- kuin ulkomaisia, koskevan ilmoitusvelvollisuuden ansiosta. 

Positiivisen luottorekisterin avulla liialliseen velkaantumiseen pystytään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämän avulla vältetään paitsi vuosien ajan stigmatisoiva maksuhäiriömerkintä, myös niin yksilöä kuin yhteiskuntaa kuormittava, maksuhäiriöön johtava tuomiomenettely.

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > Mikä neuvoksi, jos lainan takaisinmaksu takkuaa?