Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukaudessa velan maksamisesta

maksuhairiomerkinta poistuu kuukaudessa velan maksamisesta_matchbanker

Maksuhäiriömerkinnät ovat olleet riesa ja vitsaus monelle, vaikuttaen henkilön taloudelliseen tilanteeseen olennaisesti. Aiemmin se on ollut näkyvissä vähintään kahden vuoden ajan tiedoissa, siitä huolimatta että velka olisi jo hoidettu pois.

Nyt tähän on kuitenkin tulossa muutos. Näin ollen se tulee vaikuttamaan ainakin 338 000 tuhannen suomalaisen elämään, joilta löytyy tällä hetkellä maksuhäiriömerkintä. Lue lisää artikkelistamme siitä, mitä muutoksia maksuhäiriömerkinnät tulevat kohtaamaan ja miten se vaikuttaa velallisen elämään jatkossa.

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa velallisen elämää huomattavasti

Maksuhäiriömerkintä on tieto henkilön luottotiedoissa velan takaisin maksamattomuudesta tai pitkittyneen maksun laiminlyönnin seurauksena. Jokainen maksamaton laina, luotto tai osamaksu merkitään rekisteriin erikseen, ja siten pitkittää maksuhäiriömerkinnän poistumista rekisteristä siihen asti, kunnes kaikki yksittäiset merkinnät eli velat ovat maksettuna pois.

Matka maksuhäiriömerkintään on pitkä, ja velasta johtuvan laskun ja sen maksamattomuuden välillä on monta eri vaihetta. Maksusaatavia peritään aina ennen virallista ja lopullista maksuhäiriömerkintää perintätoimiston kautta.

Seuraavat vaiheet tässä tilanteessa ovat nämä:

  1. Usein tässä vaiheessa voidaan tehdä maksusuunnitelma, joko alkuperäisen saajan (pankki, rahoituslaitos tai muu lainan antanut taho) tai perintätoimiston kanssa. Tämä ei siis vielä aiheuta maksuhäiriömerkintää, kunhan saatavat maksetaan suunnitelman mukaisesti ja ajallaan pois.
  2. Lopullinen maksuhäiriömerkintä ilmoitetaan luottotietorekisteriin joko käräjäoikeuden tai ulosoton toimesta.

Tällöin maksuhäiriömerkintä (jokaisesta maksamattomasta velasta erikseen, eri aikoina) on voimassa kolme vuotta, ja lyhenee kahteen vuoteen, jos velan maksaa kokonaisuudessaan pois. Maksuhäiriöiden merkintä pitenee, jos yhdenkään maksuhäiriömerkinnän lisäksi tulee toinen uusi maksuhäiriömerkintä.

Maksuhäiriömerkintä on olennaisesti vaikeuttanut velallisen vuokra-asunnon hakemista tai esimerkiksi kotivakuutuksen saamista. Luonnollisesti maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa myös uusien lainojen tai esimerkiksi luottokortin hankintaa.

Kahden vuoden riesa poistuu nyt tiedoista kuukaudessa

Maksuhäiriömerkinnät tulevat jatkossa poistumaan kuukauden kuluttua siitä, kun velka on kokonaisuudessaan maksettu pois. Lisäksi uudet maksuhäiriömerkinnät eivät pidennä vanhojen, maksamattomista veloista johtuvien, maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja (2 ja 4 vuotta).

Lakimuutos on saanut lopullisen hyväksynnän eduskunnalta huhtikuun alussa. Uuden lain tarkka voimaantulopäivä ei ole kuitenkaan vielä tiedossa, mutta selvää on, että se tulee helpottamaan velallisen elämää jatkossa ja näin parantamaan heidän tilaansa yhteiskunnassa.

Laki tulee vaikuttamaan takautuvasti, eli maksuhäiriömerkinnät, joiden velan maksusta on kulunut kuukausi lain voimaan tullessa, lasketaan mukaan. Näin ollen jopa 10 000 suomalaisen velkaantuneen luottotiedot tulevat puhdistumaan, kun laki tulee voimaan.

Oikea apu vaiko vain pieni merkitys?

Monelle maksuhäiriömerkintä on ollut se viimeinen pysäkki, jossa istahtaa alas ja pohtia velkaantumiseen johtanutta tilannetta.

Selvää on, että maksuhäiriömerkintöjen olemassaolo on vaikeuttanut usean velkaantuneen arkipäiväisiä asioita. Näin ollen sen lyhentymistä on odotettu laajalti. Mutta onko se kuitenkaan oikea suunta velkaantuneiden auttamiseksi ja yleisesti ottaen ylivelkaantumisen vähentämiseksi?

Maksuhairiomerkinta vaikeuttaa velallisen elamaa huomattavasti_matchbanker

Kyseessä voikin olla oikeanlainen askel muutokseen, mutta lopulta sen vaikutus yksinään ylivelkaantumisen hillitsemiseksi on hyvin pieni, mitä tulee Takuusäätiön mielipiteeseen, yhteen Suomen suurimmista velkaantuneiden ja maksuhäiriömerkinnän saaneiden asioilla toimivista säätiöistä.

Useimmiten kun velka on jo muuntunut maksuhäiriömerkinnäksi, tilanne on jo hieman laaja-alaisempi ja ongelma syvempi. 

Maksuhäiriömerkinnän säilytysajan lyhentämisen onkin ajateltu olevan käytännöllisempi tilanteissa, joissa merkinnät ovat liittyneet enemmänkin tilapäisiin vaikeuksiin eikä niinkään vaikeimpiin tilanteisiin, joissa velkaantuminen on raskaampaa.

  • Maksuhäiriömerkintöjä omaavalla henkilöllä onkin keskimäärin merkintöjä noin 15 kappaleen verran. 
  • Kaikki näistä ei tule samaan aikaan ja näin ollen niiden säilytysajat vaihtelevat.
  • Useista päällekkäisistä säilytysajoista sekä merkinnöistä syntyy suurempi vuori, jota on vaikeaa kontrolloida.
Näin ollen maksuhäiriömerkinnän säilytysajan lyhentäminen voi tuoda helpotusta sellaiselle, jolle merkintä on ehkä syntynyt vahingossa tai huomaamatta, eikä siten pääse aloittamaan kyseisenlaista kierrettä.

Kuukauden säilytysaika liian lyhyt?

Uuteen lakiehdotukseen maksuhäiriömerkinnän lyhentämisestä tuli useita ehdotuksia ajan pituudesta. Puhuttiin kolmen, kuuden tai jopa yhden vuoden pituudesta.

Yhtenä mielipiteenä yhden kuukauden säilytysaikaa pidettiin aivan liian lyhyenä. Tämän koetaan ainoastaan antavan mahdollisuuden ottaa uusi laina toisen maksetun tilalle, ja näin ollen syventää joidenkin velkaantuneiden ongelmaa.

Tähän onkin otettu keinoksi myös samoihin aikoihin voimaan astuva positiivinen luottotietorekisteri, joka antaa lainan myöntäjälle, kuten pankeille ja eri rahoituslaitoksille, mahdollisuuden tarkistaa lainanhakijan tiedot reaaliajassa ja antaa siten lainoittajalle paremman kuvan hakijan taloudellisesta kokonaistilanteesta.

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukaudessa velan maksamisesta