Kulutusluotot: Miehet vs. Naiset (Analyysi)

Suomessa kulutusluottojen käyttäytymisessä on selkeitä eroja sukupuolten välillä. Analyysimme, joka perustuu Matchbankerin 1. huhtikuuta – 28. huhtikuuta 2024 raporttiin, syventää näitä eroja keskittyen lainasummiin, alueellisiin eroihin ja työllisyyden tilanteisiin sekä muihin tekijöihin.

Alueellinen lainajakauma

Kulutusluottojen jakautuminen paljastaa selkeitä malleja eri Suomen alueilla. Miehet lainaavat yleensä suurempia summia, kuten näkyy Uudellamaalla, missä miesten keskimääräinen lainasumma on 13 127 euroa verrattuna naisten 8 037 euroon. Suuntaus on johdonmukainen useimmilla alueilla, mikä viittaa siihen, että miesten taloudelliset toimet tai tarpeet saattavat olla suurempia tai että heillä on parempi pääsy suurempiin lainamahdollisuuksiin.

Lainojen jakelu alueittain (miehet)
Lainojen jakelu alueittain (miehet)
Lainojen jakelu alueittain (naiset)
Lainojen jakelu alueittain (naiset)

Lainasumma iän ja sukupuolen mukaan

Ikäryhmäanalyysi osoittaa, että lainasummat kasvavat iän myötä molemmilla sukupuolilla. Huomionarvoisesti sekä miehet että naiset 50-59 -vuotiaiden ikäryhmässä saavuttavat korkeimman keskimääräisen lainasumman, miehillä summa on 14 070 € ja naisilla 11 108 €. Tämä voi viitata siihen, että tässä ikäryhmässä molemmat sukupuolet kokevat taloudellisia tarpeita, jotka vaativat suurempia lainoja, esimerkiksi lasten koulutuksen, oman tai vanhempien terveydenhuollon kustannusten kattamiseen tai suurempien kodin parannustöiden rahoittamiseen.

Lainojen jakelu alueittain (miehet)
Lainojen jakelu alueittain (miehet)
Lainojen jakelu alueittain (naiset)
Lainojen jakelu alueittain (naiset)

Työllisyystilanne ja lainakoko

Työllisyystilanne vaikuttaa merkittävästi lainan kokoon molemmilla sukupuolilla. Miesyrittäjät saavat suurimman keskimääräisen lainasumman, 17 528 €, mikä on huomattavasti suurempi kuin naisyrittäjien 11 500 €. Tämä ero voi heijastella taustalla olevia eroja yritysten kokoluokassa, omistajuudessa tai jopa sukupuolittuneissa ennakkoluuloissa yritysrahoituksessa.

Tämä sukupuolittunut rahoitusero kuvastaa laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten yritystoiminnan laajuutta ja riskinottokykyä sukupuolen mukaan.

 Työllisyystilanne ja lainakoko (miehet)
Työllisyystilanne ja lainakoko (miehet)
 Työllisyystilanne ja lainakoko (naiset)
Työllisyystilanne ja lainakoko (naiset)

Lainan tarkoitus ja sukupuolivaikutukset

Tarkasteltaessa lainojen tarkoituksia, ’Liiketoiminta’ ja ’Investoinnit’ ovat korkeampia miesten keskuudessa (14 343 € ja 12 938 € vastaavasti) verrattuna naisiin (10 396 € ja 5 940 € vastaavasti). Tämä data voi viitata siihen, että miehillä on suurempi taipumus osallistua liiketoiminta- ja sijoitustoimintaan, mahdollisesti erilaisten riskinottohalukkuuksien tai markkinamahdollisuuksien ajamana sukupuolen mukaan.

On olennaista tutkia lisää, miten sukupuolten erilaiset taloudelliset toimintamallit muokkaavat heidän päätöksentekoaan liiketoiminnassa ja investoinneissa.

Lainan tarkoitus ja sukupuolivaikutukset (miehet)
Lainan tarkoitus ja sukupuolivaikutukset (miehet)
Lainan tarkoitus ja sukupuolivaikutukset (naiset)
Lainan tarkoitus ja sukupuolivaikutukset (naiset)

Johtopäätös

Kattava analyysimme korostaa merkittäviä sukupuolieroja kulutusluottojen alalla Suomessa. Miehet tyypillisesti saavat suurempia lainoja useimmissa alueissa ja tarkoituksissa, erityisesti liiketoimintaan ja investointeihin liittyvissä toiminnoissa. Tämä voi johtua erilaisista tekijöistä, kuten taloudellisesta käyttäytymisestä, taloudellisista tarpeista tai jopa sukupuolten välisistä järjestelmällisistä taloudellisista eroista.

Tämä ero voi heijastella miesten ja naisten erilaisia taloudellisia käyttäytymismalleja, jotka puolestaan vaikuttavat lainan saamisen ehtoihin ja mahdollisuuksiin.

Sukupuolikohtaisten lainakäyttäytymismallien ymmärtäminen auttaa paitsi räätälöimään rahoitustuotteita, myös käsittelemään laajempia sosioekonomisia epätasa-arvoja. On elintärkeää, että rahoitussektori jatkaa näiden oivallusten mukauttamista ja vastaamista varmistaakseen oikeudenmukaisen taloudellisen pääsyn kaikille.

Andreas Linde, talousasiantuntija ja Matchbankerin toimitusjohtaja
Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > Kulutusluotot: Miehet vs. Naiset (Analyysi)