30-39 -vuotiaat: Mihin he todellisuudessa käyttävät yksityisiä nettilainoja?

Tämä artikkeli tarkastelee 30-39 -vuotiaiden suomalaisten yksityisten nettilainojen käyttöä, keskittyen erityisesti siihen, mihin tarkoituksiin näitä lainoja haetaan. Analyysi perustuu Matchbanker FI:n tuoreeseen raporttiin, joka kattaa ajanjakson 01/04-30/04 2024. Raportti tarjoaa kattavan katsauksen kasvavaan ilmiöön.

1. Lainojen käyttötarkoitukset

Matchbanker FI:n raportti paljastaa, että suurin osa 30-39 -vuotiaista käyttää yksityisiä nettilainoja henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Merkittävimmät käyttökohteet ovat lainojen yhdistäminen (28,22 %), arjen hankinnat ja kulut (19,94 %) sekä muut tarpeet (17,94 %).

Tämän ikäryhmän taloudellinen tilanne on usein vakiintunut, mutta heillä on silti tarve joustavalle rahoitukselle yllättävissä tilanteissa. Lisäksi monet hakevat lainoja auton hankintaan (9,51 %) ja terveyteen liittyviin kustannuksiin (6,75 %), mikä kertoo halusta investoida sekä välttämättömiin että parantaviin hankintoihin. 

1. Lainojen käyttötarkoitukset
1. Lainojen käyttötarkoitukset

2. Sukupuolten välinen vertailu

Raportti tuo esille myös sukupuolten väliset erot lainojen käyttökohteissa. Miehet muodostavat 54,21 % lainan hakijoista ja naiset 45,79 %. Tämä ero voi johtua erilaisista prioriteeteista ja kulutustottumuksista. Huomionarvoista on, että molemmat sukupuolet hyödyntävät yksityisiä nettilainoja monipuolisesti eri tarpeisiin. Lainahakemusten jakauma sukupuolten välillä viittaa siihen, että miehet ovat hieman aktiivisempia lainanottajia. 

2. Sukupuolten välinen vertailu
2. Sukupuolten välinen vertailu

3. Lainojen määrän ja koon kehitys

30-39 -vuotiaiden lainahakemusten määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Raportin mukaan vuonna 2024 tämä ikäryhmä haki yksityisiä nettilainoja 23,73 % kaikista hakemuksista. Kasvava luottamus nettilainapalveluihin on osaltaan lisännyt lainahakemusten määrää, kun kuluttajat kokevat prosessin turvalliseksi ja nopeaksi. Myös lainaehtojen parantuminen, kuten alhaisemmat korot ja joustavammat maksuehdot, ovat tehneet yksityisistä nettilainoista houkuttelevamman vaihtoehdon.

Lainojen määrän ja koon kehitys
Lainojen määrän ja koon kehitys

4. Syy lainan hakemiseen

Raportin mukaan yllättävät elämäntilanteet, kuten äkilliset terveydenhuoltokulut tai kodinkoneiden hajoaminen, ovat yleisiä syitä lainan hakemiseen. Näissä tilanteissa yksityinen nettilaina tarjoaa nopean ja helpon ratkaisun rahoituksen järjestämiseksi. Tämä näkyy erityisesti 30-39 -vuotiaiden keskuudessa, joilla on usein perhe ja suuremmat taloudelliset vastuut. Yksityiset nettilainat ovat suosittuja myös silloin, kun halutaan rahoittaa perhejuhlia tai muita tärkeitä tapahtumia, kuten häitä ja merkkipäiviä. Lisäksi monet hakevat lainoja kattamaan väliaikaisia tulonmenetyksiä, mikä korostaa lainojen merkitystä taloudellisen joustavuuden säilyttämisessä. Lainat tarjoavat monille myös mahdollisuuden tasapainottaa kuukausibudjettia sekä hallita suurempia, kertaluonteisia menoja.

Yhteenveto

Matchbanker FI:n raportti osoittaa, että 30-39 -vuotiaat suomalaiset käyttävät yksityisiä nettiainoja useisiin eri tarkoituksiin, painottuen lainojen yhdistämiseen, arjen hankintoihin ja kuluihin sekä muihin tarpeisiin. Sukupuolten välillä on selviä eroja lainojen käyttökohteissa, ja lainojen hakemusten määrä sekä keskimääräinen lainasumma ovat nousussa. Yllättävät elämäntilanteet ja tarpeet johtavat usein lainojen hakemiseen, ja yksityiset nettilainat tarjoavat joustavan ja nopean ratkaisun näihin tilanteisiin.

Tärkeintä on, että ihmiset voivat luottaa siihen, että he saavat tarvitsemansa rahoituksen nopeasti ja vaivattomasti. Yksityiset nettilainat tarjoavat tämän mahdollisuuden, ja näemme yhä useamman 30-39 -vuotiaan hyödyntävän palvelua

Andreas Linde

Yksityiset nettilainat ovat siis merkittävä taloudellinen työkalu 30-39 -vuotiaille, tarjoten heille mahdollisuuden hallita talouttaan tehokkaasti ja reagoida joustavasti erilaisiin taloudellisiin tarpeisiin. Tämä trendi näyttää jatkuvan vahvana, kun yhä useampi suomalainen löytää nettilainojen edut.

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Uutiset > 30-39 -vuotiaat: Mihin he todellisuudessa käyttävät yksityisiä nettilainoja?