Velkaneuvonta – apua velkoihin

Velkaneuvontaa saa ilmaiseksi esimerkiksi Takuusäätiöstä ja valtiolta. Velkaneuvontaan voi ja kannattaa ottaa yhteyttä jo varhaisessa vaiheessa. Velkaneuvontaa saa sekä ilman maksuhäiriömerkintää että maksuhäiriömerkinnästä huolimatta.

velkaneuvonta

Velkaneuvontaan hakeutuessa henkilökohtaisen taloustilanteen ei myöskään tarvitse olla vielä siinä pisteessä, että perintä olisi ainoa vaihtoehto velkojen selvittämiseksi, sillä velkaneuvonta palvelee myös tilapäisissä kriiseissä. Velkaa ei edes välttämättä tarvitse olla senttiäkään, ainoastaan pelkkä huoli omasta talouden suunnittelusta riittää.

Tämän artikkelin tarkoituksena on käydä läpi asioita, joiden avulla voit ymmärtää helpommin velkaneuvontaan liittyviä asioita, kuten:

 • Mistä saada apua velkoihin?
 • Mitä velkaneuvonta käytännössä on?
 • Miten päästä veloista eroon?
 • Milloin velka vanhenee?

Velkaneuvontaa saa ilmaiseksi esimerkiksi Takuusäätiöltä ja valtiolta sellaisissa talous- ja velkatilanteissa, joissa omat keinot eivät enää riitä. Eteen saattaa tulla tilanteita, joissa raha-asiat ovat yksinkertaisesti niin sotkussa, ettei niistä selviä omin neuvoin. Velkaneuvontaa voi saada, vaikka velkaa ei vielä olisikaan, sillä neuvonta auttaa myös muissa raha-asioissa.

velkaneuvonta ja rahojen hallinta
5 tapaa hallita rahoja paremmin

Lainat ja velka – apua velkoihin

Velkaneuvontaan on parempi hakeutua liian ajoissa kuin liian myöhään. Talouteen voi saada apua velkaneuvonnasta jo ennen kuin velkaa otetaan. Jos et meinaa selvitä laskuista ja harkitset esimerkiksi pikavippiä, voit soittaa velkaneuvontaan ja kysyä neuvoa tilanteeseen.

Viimeistään silloin, jos vanhaa velkaa maksetaan uudella lainalla tai on tullut maksuhäiriömerkintä, voi olla hyvä hakea velkaneuvontaa.

Velkaneuvonta auttaa pääsemään veloista eroon, mutta se ei suinkaan tarkoita velallisen vastuun päättymistä. On hyvä huomioida, että tässä vaiheessa juuri velallisen vastuu veloista eroon pääsemiseksi on avainasemassa. Ammattilaisen tehtävänä on ainoastaan tarjota oikeita työkaluja tilanteen ratkaisemiseksi.

Näin velkaneuvontaa on tarjolla jokaiselle, joka kokee tarvitsevansa apua ja haluaa päästä esimerkiksi jo olemassa olevista veloista eroon, ennen kuin mahdollinen perintä on aiheellinen. Lisäksi oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta avustaa tilanteissa, joissa perintä on jo alkanut. Usein tässä vaiheessa velallisella on jo tarve oikeudelliselle avulle, kuten haettaessa velkajärjestelyä käräjäoikeudesta.

Velkaneuvonta auttaa siis: 

 • Antamalla neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin
 • Avustamalla rahankäytön suunnittelussa
 • Avustamalla budjetin laatimisessa ja antamalla vinkkejä siinä pysymisessä.

Vältä uusi velkakierre

Budjetointi auttaa ennaltaehkäisemään rahaongelmia sekä hoitamaan jo syntyneitä velkaongelmia. Kuukausittaisten tulojen ja menojen laskeminen ja menojen karsiminen on usein välttämätöntä, jotta veloista pääsee eroon. Velkaneuvonnasta saat tarvittaessa lisäapua budjetointiin.

Velkakierre on tilanne, jota kuvastaa raha-asioiden holtittomuus. Velkakierteessä kulutat enemmän kuin ansaitset ja käytät lainanottoa korvaamaan vajetta. Lopulta yhä suurempi määrä tuloista menee velkojen maksuun ja lainaaminen jatkuu. Kierre on valmis. Tässä vaiheessa visiitti kunnan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnassa on aiheellinen, sillä peli ei ole vielä menetetty.

Budjetoinnissa kannattaa ottaa huomioon nämä tekijät:

 1. Käy läpi menosi 
 2. Käy läpi tulosi
 3. Tulojen ja menojen erotus on se summa, joka sinulla on käytössäsi esimerkiksi laskujen maksuun
 4. Karsi ylimääräisiä kuluja
 5. Tiedustele laskuttajilta eri vaihtoehtoja laskutuseriin- ja summiin ja vaihda luottokorttisi pienempien kulujen vaihtoehtoihin.
Velkakierre tarkoittaa, että ottaa uutta lainaa vanhan lainan maksamiseksi. Tällaisessa tilanteessa on hyvä hakea apua esimerkiksi valtion ilmaisesta velkaneuvonnasta.
velkaneuvonta

Lainat ja velka – milloin velka vanhenee

Yksi keino päästä veloista eroon on velan vanhentuminen. Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista. Velan vanhentuminen riippuu siitä, minkä tyyppisestä velasta on kyse, ja missä vaiheessa velan perintä on.

On syytä huomioida, että velkojen vanhentuminen on keskimäärin noin 15 vuoden mittainen prosessi, jota ennen henkilön on käytävä läpi vapaaehtoinen perintä perintätoimiston kautta. Jos vapaaehtoinen perintä on ollut tulokseton, tapaus on jo siirtynyt oikeudelliseen perintään eli ulosottoon käräjäoikeuden kautta. 

Jos sinulla on lainaa, jota et ole maksanut pois ja olet läpikäynyt tuloksettoman vapaaehtoisen sekä oikeudellisen perinnän, on viimeinen vaihtoehto hakeutua velkajärjestelyyn. Joskus kyseiset vaiheet eivät auta pääsemään veloista eroon, jolloin velkojen voi mahdollisesti antaa vanhentua. 

Ennen sitä on kuitenkin hyvä huomioida muutamia tekijöitä:

 • Velan vanhentuminen ei ole nopea keino velkaongelmien ratkaisemiseksi.
 • Se, milloin velka vanhenee, ei tarkoita sitä, että maksuhäiriömerkintä poistuisi samalla.

Milloin velka vanhenee?

Käytännössä velka ei vanhene, jos velkoja lähettää siitä ajoittain kirjallisen muistutuksen velalliselle. Näin pidetään huolta siitä, ettei velka pääse vanhentumaan virallisen vanhentumisajan aikana ja velkaa voidaan periä taas seuraavat 3–5 vuotta. Lisäksi, jos velallinen maksaa muutaman maksusaatava erän, katkaisee tämä myös yleisen vanhentumisajan.

Mitä ovat yleiset vanhentumisajat?

 1. Yleinen vanhentumisaika on joko 3 tai 5 vuotta (koskee kulutusluottoja, vuokrarästejä, asunto-, auto- ja opintolainasaatavia).
 2. Erityinen vanhentumisaika on 5 vuotta (koskee veroja, sakkoja ja elatusapua).
 3. Lopullinen vanhentumisaika on joko 15, 20 tai 25 vuotta (koskee kaikkia yllä mainittuja velkoja). 

On hyvä huomioida, että kyseinen kierre ei jatku loputtomiin, vaan lopullinen vanhentumisaika päättää kierteen. Tämä riippuu velallisen tilanteesta ja on siten joko 15, 20 tai 25 vuotta. Ulosotossa olevan velan vanhentumisajan voi tarkistaa omasta luottorekisteristä ja tarkistaminen on velallisen vastuulla, sillä tästä ei tule erillistä muistutusta.

Se, milloin velka vanhenee, riippuu siis velallisen tilanteesta. Tämä selviää ammattilaisen avulla kunnan oikeusaputoimistossa. Kun kyseinen aika on tullut täyteen, lakkaa velka lopulta olemasta. On syytä huomata, että velkojen vanhentumisen odottelu on joissakin poikkeuksellisissa tapauksissa joko paras tai ainoa vaihtoehto.

Esimerkkitaulukko erilaisista menoeristä kuussa, jotka auttavat hahmottamaan, kuinka paljon rahaa velan maksuun jää kuukausittain.

MenotyyppiMäärä
Muuttuvat menot, kuten matkakulut tai bensa90 €
Pysyvät menot, kuten vuokra800 €
Harkinnanvaraiset menot, joista voi säästää150 €
Säästöt40 €
Tulot-menot=ylijäämä60 €

UKK Velkaneuvonta

Mitä on velkaneuvonta?

Velkaneuvonta on kuntien myöntämää, ilmaista neuvontaa talous- ja velkatilanteisiin. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta on yksikkö, jonka kautta pääsee alkuun. 
Velkaneuvontaan kannattaa hakeutua, kun henkilökohtaisen talouden hallinnassa on ongelmia. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi jatkuva vuokran myöhässä maksaminen, rahojen loppuminen jo hyvissä ajoin ennen uutta palkkaa tai toistuva rahan lainailu.

Mistä saada apua velkoihin ja päästä veloista eroon?

Jos raha-asioiden hoitaminen ei enää onnistu omatoimisesti ja toiveena olisi päästä veloista eroon, kannattaa aina kääntyä ammattilaisen puoleen. Kotikunnan oikeusaputoimisto on tässä tilanteessa oikea osoite. Sieltä saa maksutonta palvelua talous- ja velka-asioissa. 
Apua velkoihin kannattaa hankkia ajoissa, jotta tilanteeseen voidaan puuttua hyvissä ajoin. Joskus harvoin velkojen vanhentuminen on kuitenkin ainoa keino.

Milloin velka vanhenee?

Velka vanhenee usein noin 15–20 vuodessa. Tähän vaikuttaa velallisen tilanne ja velan taustat. Saat tarkemman vastauksen kysymykseen tämän artikkelin “Lainat ja velka – milloin velka vanhenee” -osiosta. 
Apua velkoihin kannattaa aina hankkia ajoissa, sillä ainoastaan siten velalliselle voidaan suunnitella oikeanlainen apu, jotta velat saa sovitettua mahdollisimman järkevällä tavalla.