Luottotiedot voi saada takaisin

Luottotietojen palautuminen on monen tekijän summa. Vaikka kaikki velka olisi maksettu pois, pysyy maksuhäiriömerkintä luottorekisterissä yhteensä 2-4 vuoden ajan. Lue, miten luottotiedot voi saada takaisin.

luottotiedot takaisin ja eroon maksuhäiriömerkinnästä

Matka maksumuistutuksesta ulosottoon on pitkä, ja luottotietojen menettämisen ja maksuhäiriömerkinnän voi ehkäistä pienellä vaivalla. Jos luottotiedot ovat kuitenkin jo menneet eli olet saanut maksuhäiriömerkinnän, ei kannata panikoida.

Luottotiedot voi saada takaisin maksamalla velat ja hallitsemalla taloutta huolellisemmin.

Luottotietojen menettäminen tarkoittaa, että henkilö on saanut maksuhäiriömerkinnän. Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa negatiivisesti elämään monella tapaa. Luottotiedot palautuvat kuitenkin muutaman vuoden sisällä, kunhan koko velka on maksettu takaisin. Velan maksaminen voi vaatia kukkaron nyörien kiristämistä eli menojen karsimista.

Tämän artikkelin myötä tulet oppimaan:

 • Miten saada luottotiedot takaisin
 • Milloin luottotiedot palautuu
 • Kun ulosotto on maksettu, milloin luottotiedot saa takaisin
 • Miten saada maksuhäiriömerkintä pois mahdollisimman nopeasti.
luottotiedot takaisin

Luottotiedot vaikuttavat arkielämään

Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa arkeen muun muassa siten, että puhelinliittymän, vakuutuksen tai vuokra-asunnon hankkiminen voi osoittautua ongelmalliseksi. Luottotietojen menetystä tulisikin välttää kaikin mahdollisin tavoin vastuullisella taloussuunnittelulla.

Suomessa ei kuitenkaan ole käytössä positiivista luottoluokitusta, eli luottotiedoista näkee vain sen, onko hakijalla maksuhäiriömerkintää. Sen perusteella esimerkiksi luottoa myöntävöt tahot voivat arvioida henkilön taloudellista tilannetta ja maksukykyä.

On hyvä huomata, että jokaisesta maksamattomasta laskusta tai velasta tulee luottotietorekisteriin oma erillinen maksuhäiriömerkintänsä. Merkinnät poistuvat sitä mukaan, kun jokainen velan erä on maksettu pois.

Kokonaisuudessaan maksuhäiriömerkintä poistuu, kun koko velka on maksettu. Maksuhäiriömerkintä ei poistu heti, vaan se kestää aian vähintään 2 vuotta.

Luottotiedot menetetään seuraavien vaiheiden kautta:

 1. Maksamattomat laskut siirtyvät vapaaehtoiseen perintään.
 2. Perinnän kanssa voi tehdä maksusuunnitelman. Tällöin ei olla vielä ulosotossa.
 3. Jos maksusuunnitelmaa ei luoda tai noudateta, siirtyy tapaus käräjöoikeuteen.
 4. Käräjäoikeus tekee päätöksen, jolloin henkilölle lankeaa maksuhäiriömerkintä.
 5. Tällöin ollaan jo ulosotossa. Ulosottoviranomainen leikkaa palkastasi ja muista tuloistasi osan, kunnes koko velka on maksettu.

Miten saada maksuhäiriömerkintä pois rekisteristä?

Onko ulosotto maksettu pois ja ajatuksena saada luottotiedot takaisin? Ensin on hyvä käydä läpi, millaisten vaiheiden mukaan luottotiedot menetetään ja maksuhäiriömerkintä saadaan.

 1. Lasku on jäänyt maksamatta ja siitä on saapunut maksumuistutus ja kaksi maksuvaatimusta. Jos lasku jää siitä huolimatta maksamatta, asia siirtyy perintään. Tässä vaiheessa tilanteessa ei ole vielä kysymys ulosotosta tai maksuhäiriömerkinnästä.
 2. Alkaa vapaaehtoinen perintä, jonka aikana maksamattomia saatavia maksetaan perintätoimistolle laaditun suunnitelman mukaan. Tämä tilaisuus kannattaa käyttää hyödyksi, sillä perintätoimistot joustavat esimerkiksi maksuaikojen kanssa.
 3. Jos laskuja ei maksa tai maksusuunnitelmaa ei tehdä vapaaehtoisen perinnän aikana, siirtyy tapaus oikeudelliseen perintään. Tällöin perintätoimisto lähettää haastehakemuksen käräjäoikeuteen, joka päättää maksuvelvollisuudesta.
 4. Jos käräjäoikeus päättää velkomustuomiosta, on tällöin henkilön luottotietoihin tullut maksuhäiriömerkintä. 
 5. Tässä vaiheessa perintätoimiston tehtävä loppuu ja asia siirtyy ulosottoviranomaisen hoidettavaksi. Tästä tulee aina tiedoksianto ja tämän jälkeen ulosottoviranomaiset ulosmittaavat tietyn osan palkastasi tai muista tuloistasi.

Huomioithan, että on olemassa myös sellaisia tilanteita, jotka eivät edellytä käräjäoikeuden prosessia.  Tämän vuoksi maksamattomat laskut voivat siirtyä suoraan ulosottoon, jos vapaaehtoista perintää ei ole noudattanut. Tällaisia laskuja voivat olla vakuutusmaksut, verot sekä kunnan päiväkoti- ja terveyskeskusmaksut.

Jos ulosotto ei ole tuottanut tulosta eikä ulosottoviranomainen ole saanut vähennettyä velkaa, on velka edelleen avoin. Tämä estää velan vanhentumisen. Velat vanhenevat yleensä noin 15 vuodessa, mutta aika voi olla myös pidempi, esimerkiksi 20 vuotta. Suosittelemme lukemaan oheisen artikkelimme, jossa käydään läpi sitä, mitä seuraa, jos en maksa lainaa takaisin. 

Jos henkilö on menettänyt luottotiedot, on silloin kyse ulosotosta, josta käräjäoikeus on langettanut maksutuomion. Tällöin henkilön luottotietoihin tulee maksuhäiriömerkintä. Siten luottotietojen menettäminen ja maksuhäiriö ovat periaatteessa samoja asioita, mutta ne tapahtuvat prosessin eri vaiheessa.

Ulosotto maksettu – miten luottotiedot takaisin?

Kannattaa pitää mielessä, että luottotiedot eivät suinkaan palaudu normaaliksi heti, kun ulosotto on maksettu kokonaisuudessaan pois, vaan siihen voi kulua useampikin vuosi.

Luottoluokitukseen vaikuttaa monet eri asiat, kuten:

 • Laskujen maksaminen ajallaan 

Matkapuhelin- tai nettiliittymän maksaminen ajallaan on hyvä tapa todistaa lainanantajille, että pystyt hoitamaan raha-asioitasi säännöllisesti.

 • Tuomiot 

Jos sinulla on käräjäoikeuden tuomio velasta, se vaikuttaa vakavasti luottotietoihisi. Jos sinulla on ongelmia maksujen maksamisessa, etsi ilmaista velkaneuvontaa verkosta.

 • Velan määrä 

Ihannetapauksessa sinun pitäisi maksaa kaikki jäljellä olevat velkasi pois ennen uuden luoton hakemista. Tämä johtuu siitä, että pankit, luottokorttiyhtiöt ja muut lainanmyöntäjät saattavat epäröidä lainata sinulle lisää, jos sinulla on jo entuudestaan velkaa.

 • Osoitteen muuttuminen

Lainanmyöntäjät saattavat tarkistaa myös muuttotietosi, ja pidempiaikainen asuminen yhdessä paikassa nostaa luotettavuutta.

 • Pidä luoton käyttöaste alhaisena

Pankki, jolta olet ottanut luottokortin, voi tarkastella luottosi käyttöastetta. Luoton käyttöaste on se, kuinka suuren osan käytettävissä olevasta luottorajasta käytät. Jos luottorajasi on esimerkiksi 1000 euroa ja olet käyttänyt siitä 500 euroa, on silloin luoton käyttöaste puolet luottorajastasi. On myönteinen merkki, että käytät luottorajaasi kohtuudella ja harkiten. Jos mahdollista, yritä pitää luoton käyttöaste 25 prosentissa tai sitä alempana.

Henkilökohtaisen luottoluokitus muodostuu seuraavanlaisesti:

TekijäProsenttiosuus/merkitys
Laskujen maksu ajallaan35 %
Kuinka paljon sinulla on velkaa 30 %
Luottohistorian pituus / kuinka kauan velkaa15 %
Uudet lainanhaut10 %
Velkojen tyypit10 %

Milloin luottotiedot palautuvat?

Luottotiedot eivät palaudu automaattisesti heti, kun ulosotto on maksettu.

Virallisesti maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on kolme vuotta. Maksuhäiriömerkintä on siis jo merkki siitä, että henkilö on ulosotossa, josta on määrätty käräjäoikeuden päätöksen mukaan. 

Maksuhäiriömerkinnän aika lyhenee 2 vuoteen, jos velka maksetaan kokonaisuudessaan eikä luottotiedoissa ole muita merkintöjä. Aika puolestaan pitenee 4 vuoteen, jos kyseisenä odotusaikana tulee uusia maksuhäiriömerkintöjä.

Jos ainoa vaihtoehto on odottaa, että velka vanhenee, vaihtelevat ajat 3-5 vuoden välillä. Lopullinen vanhentumisaika on joko 15, 20 tai 25 vuotta. On hyvä huomioida, että velan vanhentuminen ei ole suinkaan sama asia kuin maksuhäiriömerkinnän poistuminen.

Toisinaan osa veloista voidaan antaa anteeksi. Usein tämä koskee viivästyskorkoja ja perintäkuluja. Tähän tarvitaan kuitenkin hyvät perustelut ja usein myös talous- ja velkaneuvojan tukea. Tämä järjestely edellyttää aina sitä, että maksukyky riittää velkojen pois maksamiseen koko sovitun maksujärjestelyn ajan.

Velkojat huolehtivat kuitenkin käytännössä siitä, ettei velka pääse vanhentumaan, sillä he lähettävät velasta muistutuslaskun, jolloin kyseistä velkaa voi periä taas seuraavat kolme tai viisi vuotta. 

UKK – Luottotiedot takaisin

Miten saada luottotiedot takaisin?

Yksinkertaisuudessaan luottotiedot saa takaisin maksamalla ulosottoon joutuneet saatavat ajallaan ja kokonaisuudessaan, sekä odottamalla 2–3 vuotta viimeisestä tehdystä maksuerästä.

Ulosotto on maksettu kokonaisuudessaan, milloin saa luottotiedot takaisin?

Luottotietojen takaisin saaminen poistaa maksuhäiriömerkinnän 2–3 vuoden kuluttua siitä, kun velka on maksettu kokonaisuudessaan pois. Tämä edellyttää sitä, ettei viimeisen velan maksuerän jälkeen tule uusia maksuhäiriömerkintöjä eikä luottotiedoissa ole muita merkintöjä. Jos tämän ajan sisällä saa uuden maksuhäiriömerkinnän, luottotiedot palautuvat takaisin 4 vuoden kuluttua.

Miten saada maksuhäiriömerkintä pois?

Maksuhäiriömerkintä poistuu, kun kaikki maksusaatavat ovat hoidettu, tästä on kulunut 2–3 vuotta eikä sen aikana ole tullut uusia merkintöjä luottotietoihin.

Andreas Linde
kirjoittanut
Laina-asiantuntija Andreas Linde on työskennellyt finanssialalla vuodesta 2014 alkaen. Matchbankerilla hän kirjoittaa lainoista, jälleenrahoituksesta, vuosikorosta, koroista ja kaikesta rahoitukseen liittyvästä.
Matchbanker > Talousopas > Tietoa luottotiedoista > Luottotiedot voi saada takaisin